SUBVENCIJE ZA 2020. GODINU SU OTVORENE!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2020. godine je osigurao 44 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila – 22 milijuna za fizičke i 22 milijuna za pravne osobe.
Novitet ove godine je smanjeni opseg prihvatljivih vozila za građane. FZOEU neće sufinancirati kupnju električnih bicikala privatnim osobama, već samo tvrtkama i jedinicama lokalne samouprave (min 5 do 15 komada električnih bicikala).

Javni poziv za pravne osobe objavljen je 30. lipnja 2020. godine, a sa zaprimanjem prijava se započinje od 7. srpnja od 9 sati.

Javni poziv za građane bit će objavljen 2. srpnja 2020. godine, a sa zaprimanjem prijava se započinje od 13. srpnja od 9 sati.

Dodjeljivat će se do 40% bespovratnih sredstava za kupnju vozila koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj.

Da bi se uspješno prijavili za sufinanciranje, koje će ove godine biti isključivo elektronskim putem, građani i pravne osobe trebaju izraditi svoj korisnički račun u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda .

Više na službenoj stranici